Pers


Pers
1.       De Galm (1948)
            Bij het 400-jarig bestaan der Sint-Pietersgilde te Mazenzele.
 
  2.       De Galm (1948)
            Mazenzele van 1797 tot 1799.
 
  3.       Het Payottenland (13 mei 1950)
            De jubelviering van het 400-jarig bestaan der "Sint-Pietersgilde" van Mazenzele.
 
  4.       Het Nieuwsblad (28 mei 1950)
            Het 400-jarig bestaan der "St.-Peeters Gilde" van Mazenzele.
 
  5.       De Galm (30 mei 1950)
            Jubelfeesten te Mazenzele (400-jarig bestaan).
 
  6.       De Postkalender (1951)
            St.-Pietersgilde Mazenzele - Koningsschieting 1950.
 
  7.       Het Nieuwsblad (3 juni 1955)
            Sint-Sebastiaangilde te Wespelaar heeft de eer
            (met foto van de Sint-Pietersgilde - 5e eeuwfeestviering).
 
  8.       Het Nieuwsblad (29 mei 1962)
            De Mazelse St.-Peetersgilde naar Keerbergen.
 
  9.       Het Nieuwsblad (8 juni 1963)
            Eerste landjuweel van Vlaanderen te Haacht een waar sukses.
 
10.     Het Volk (8 juni 1963)
            Landjuweel van Vlaanderen te Haacht uitgeregend.
 
11.     De Galm (17 mei 1964)
            Mazenzele viert Sint-Pietersgilde.
 
12.     Het Laatste Nieuws (17 mei 1964)
            Koningsschietinc te Mazenzele (E. Verdoodt).
 
13.     Het Nieuwsblad (25 mei 1964)
            St.-Peetersgilde uit Mazenzele - Jaarlijkse feestviering volgens aloude trant.
 
14.     Het Nieuwsblad (8 juni 1966)
            Uit Mazenzele.
 
15.     Het Laatste Nieuws (16 juni 1966)
            Koningschutter te Mazenzele (J. Vanderstraeten).
 
16.     Het Laatste Nieuws (21 juni 1966)
            Gewestelijke gildeschieting te Mazenzele.
 
17.     Het Laatste Nieuws (12 juli 1966)
            Verbroederingsfeesten met foto's van de Sint-Pietersgilde.
 
18.     Het Nieuwsblad (19 mei 1967)
            Folklore leeft nog in Mazenzele.
 
19.     Het Volk (19 mei 1967)
            Koningschieting bij de St.-Pietersgilde van Mazenzele (J. Ver­doodt).
 
20.     Het Laatste Nieuws (21 mei 1967)
            Brabantse gildefeesten (foto Mazenzele).
 
21.     Het Laatste Nieuws (23 mei 1967)
            Brabantse gildefeesten te Neder-over-Heembeek (foto Mazenzele).
 
22.     Het Volk (24 mei 1967)
            Verbroederingsfeest der Brabantse schuttersgilden te Neder-over-Heembeek.
 
23.     Het Laatste Nieuws (8 juni 1967)
            St.-Pieterskoning te Mazenzele (J. Verdoodt).
 
24.     Het Laatste Nieuws (28 mei 1968)
            Gewestfeest der Gilden te Mazenzele.
 
25.     De Galm (2 juni 1968)
            De Gilde viert... en Echo komt !
 
26.     Het Laatste Nieuws (5 juni 1968)
            Luisterrijke koningschieting der "St.-Pietersgilde" te Mazenzele (F. De Brandt).
 
27.     Het Laatste Nieuws (11 juli 1968)
            Gilden verbroederen in Neder-over-Heembeek (foto Mazenzele).
 
28.     Het Nieuwsblad (23 mei 1969)
            De Gilde viert in Mazenzele - Dr. Weyns op bezoek.
 
29.     De Galm (23 mei 1969)
            De Gilde viert... en doctor Weyns komt op bezoek !!
 
30.     Het Laatste Nieuws (28 mei 1969)
            Drie feestdagen voor koningschieting te Mazenzele (E. Ver­doodt).
31.     Het Volk (6 oktober 1969)
            Vorsten dronken hopduvels bier.
 
32.     Het Nieuwsblad (7 oktober 1969)
            Vorsten dronken glaasje mee.
 
33.     De Galm (11 oktober 1969)
            Met de Sint-Pietersgilde te Huizingen - De Koning drinkt... Mazels GILDEBIER !!!
 
34.     Het Laatste Nieuws (13 oktober 1969)
            Koning en Koningin dronken gildebier uit Mazenzele.
 
35.     Zie (17 oktober 1969)
            De Koningin drinkt.
 
36.     De Galm (16 mei 1970)
            Te Sinxene 1970 kreeg Maesele een nieuwe gildekoning (E. Vlassen­root).
 
37.     Het Laatste Nieuws (26 mei 1970)
            380ste Sint-Pietersgilde-viering te Mazenzele.
 
38.     Het Laatste Nieuws (29 mei 1971)
            Duits bezoek op gildeschieting te Mazenzele.
 
39.     De Galm (29 mei 1971)
            "Wellecomen te sinxsene in Maesele".
 
40.     Het Laatste Nieuws (1 juni 1971)
            Iedereen was "wellecomen" te Mazenzele.
 
41.     De Galm (12 juni 1971)
            Fr. De Valck schoot zich koning.
 
42.     De Galm (19 juni 1971)
            Onze St.-Pieters gilde te Sint-Brixius.
 
43.     Het Laatste Nieuws (19 juni 1971)
            Mazenzele wint tweede proef van gildekampioenschap.
 
44.     Het Laatste Nieuws (8 juli 1971)
            St.-Pietersgilde Mazenzele tweemaal Brabants kampioen.
 
45.     De Galm (10 juli 1971)
            Sint-Peetersgilde van Mazenzele aan de eer.
 
46.     Het Laatste Nieuws (4 juli 1972)
            Brabantse gildefeesten te Gooik
47.     Het Laatste Nieuws (4 juli 1972)
            P. HUYBANDT, de koning der koningen van de Brabantse Schut­ters­gilden.
 
48.     Het Laatste Nieuws (1973)
            Hoogdag voor Brabantse gilden te Mazenzele.
 
49.     De Asschenaar (juni 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele.
 
50.     Gazet van Antwerpen (juni 1973)
            Brabantse gildefeesten op 7 en 8 juli te Mazenzele.
 
51.     De Postiljon (juni 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele.
 
52.     Gazet van Antwerpen (juni 1973)
            Wie wordt koning der koningen op gildefeest te Mazenzele - foto.
 
53.     Publi-Post (7 juni 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele.
 
54.     Het Laatste Nieuws (18 juni 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele.
 
55.     Het Nieuwsblad (21 juni 1973)
            Brabantse gildefeesten dit jaar te Mazenzele.
 
56.     De Galm (23 juni 1973)
            Korte historiek der Sint-Pietersgilde van Mazenzele.
 
57.     De Galm (30 juni 1973)
            Het Groot Brabants Gildenfeest te Mazenzele.
 
58.     Nota Bene (juni 1973)
            Brabantse gildefeesten.
 
59.     Het Laatste Nieuws (juli 1973)
            Mazenzele provinciaal kampioen wipschieten.
 
60.     De Asschenaar - De Galm (1 juli 1973)
            Groot Brabants Gildefeest.
 
61.     Publi-journaal (1 juli 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele.
 
62.     Het Volk (4 juli 1973)
            Brabantse gildefeesten.
63.     Het Nieuwsblad (5 juli 1973)
            Brabantse gildefeesten dit jaar te Mazenzele - Wie schiet er zich koning der koningen.
 
64.     De Galm (7 juli 1973)
            Groot Brabants Gildefeest.
 
65.     Gazet van Antwerpen (13 juli 1973)
            Een beeld van de koningschieting te Mazenzele.
 
66.     Gazet van Antwerpen (13 juli 1973)
            Brabantse gildefeesten te Mazenzele kenden weergaloos sukses.
 
67.     Het Nieuwsblad (13 juli 1973)
            Geslaagde Brabantse Gildefeesten te Mazenzele.
 
68.     De Galm (13 juli 1973)
            De Brabantse gilden vierden hoogtij te Mazenzele.
 
69.     Publi-journaal (17 juli 1973)
            De Brabantse gilden vierden hoogtij te Mazenzele.
 
70.     Het Laatste Nieuws
            Gustaaf Nueland behaald de koningstitel.
 
71.     Nota Bene (4 augustus 1973)
            De Brabantse gilden vierden hoogtij.
 
72.     Het Laatste Nieuws (14 juni 1974)
            Sint-Pietersgilde - Mazenzele weer in feest.
 
73.     Het Laatste Nieuws (17 mei 1975)
            Vreugde, maar ook rouw - St.-Pietersgildefeesten te Mazenzele.
 
74.     De Galm (24 mei 1975)
            Koningschieting bij de Sint-Peetersgilde.
 
75.     Het Nieuwsblad (19 juni 1975)
            Nieuwe koning bij Sint-Pietersgilde van Mazenzele (J. Van de Velde).
 
76.     De Galm (21 augustus 1976)
            De Sint-Pietersgilde nu in de politieke branding.
 
77.     Konkreet.A (1977)
            De gilde juicht, de gilde viert (Fr. De Maeseneer koning).
 
78.     Het Nieuwsblad (30 juni 1977)
            Duizenden op de been voor St.-Paulus - met Sint-Pietersgilde.
79.     Het Nieuwsblad (6 juli 1977)
            Paardeprocessie te Opwijk (foto Mazenzele).
 
80.     Het Laatste Nieuws (12 juni 1978)
            Mazenzele lukt dubbelslag in Brabants kampioenschap.
 
81.     Konkreet.A (23 mei 1980)
            Mazenzeelse gilde kreeg nieuwe wip.
 
82.     Opwijk Leeft (31 mei 1980)
            Mazenzeelse schuttersgilde kampt voor nieuwe koning (J. Sablon).
 
83.     Konkreet.A (31 mei 1980)
            Jef Sablon, nieuwe koning bij Mazenzeelse gilde.
 
84.     Het Volk (20 mei 1981)
            Mazenzeelse gilde heeft nieuwe wip.
 
85.     Opwijk Leeft (5 juni 1981)
            Hoogdagen voor de Mazenzeelse Sint-Pietersgilde.
 
86.     Opwijk Leeft (12 juni 1981)
            Mazenzele kroont nieuwe gildekoning (Leon Van Hoomissen).
 
87.     Konkreet.A (12 juni 1981)
            Leon Van Hoomissen schutterskoning bij Mazenzeelse gilde.
 
88.     Het Nieuwsblad (13 juni 1981)
            De nieuwe schutterskoning Leon Van Hoomissen.
 
89.     Het Nieuwsblad (13 juni 1981)
            Sint-Pietersgilde Mazenzele 440 jaar traditie.
 
90.     Konkreet.A (5 september 1981)
            Brabantse schutterskampioenen gelauwerd.
 
91.     Konkreet.A (1982)
            Marcel Esselens de nieuwe koning.
 
92.     Het Volk (23 mei 1983)
            Vader en zoon, koning en deken van Mazenzeelse gilde. (M. De Boeck koning).
 
93.     Het Nieuwsblad (14 juni 1984)
            Mazenzele heeft nieuwe schutterskoning (L. Heyvaert).
 
94.     Het Laatste Nieuws (28 augustus 1984)
            Drie Mazelse gildebroeders kregen symbool van waardigheid.
95.     Het Volk (1 juni 1988)
            François Vunckx nieuwe koning van Sint-Pietergilde.
 
96.     Het Laatste Nieuws (1989)
            Koning van Mazenzele.
 
97.     Het Nieuwsblad (2 juni 1989)
            Gilde van Mazenzele schiet op nieuwe wip.
 
98.     Het Volk (12 juni 1990)
            Sint-Pietersgilde 450 jaar. Mazenzele feest in 1991.
 
99.     De Streekkrant (april 1991)
            Gildekoning in de maak.
 
100.    Het Volk (26 februari 1991)
            Sint-Pietersgilde viert verjaardag met monument.
 
101.    Het Nieuwsblad (22 mei 1991)
            Leon Van Hoomissen is koning van Mazelse schuttersgilde.
 
102.    Het Volk (juni 1991)
            450-jarige gilde bol van tradities.
 

103.    Gazet van Antwerpen (4 juni 1991)
            Drie dagen feest rond 450 jaar Sint-Pietersgilde.
 
104.    Het Nieuwsblad (4 juni 1991)
            Mazelse gilde minsten 450 jaar oud.
 
105.    De Streekkrant (6 juni 1991)
            Leon is de nieuwe koning (Van Hoomissen).
 
106.    Het Volk (10 juni 1991)
            450 jaar schuttersleven in Mazenzele.
 
107.        Het Nieuwsblad
François (Leon) Van Hooymissen 450ste gildekoning.
 
108.        Het Volk
Mazenzeelse schutters klaar voor groots feest
 
109.    Het Nieuwsblad (20 juli 1991)
            Jos Hens schenkt Mazenzele schuttersmonument.
 
110.    De Streekkrant (15 augustus 1991)
            Mazelse St.-Pietersgilde jubileert - 450 jaar jong
111.    De Asschenaar (18 augustus 1991)
            Sint-Pietersgilde van Mazenzele in volle feest.
 
112.    Het Laatste Nieuws (21 augustus 1991)
            Schuttersgilde bestaat reeds 450 jaar.
 
113.    Gazet van Antwerpen (22 augustus 1991)
            De Sint-Pietersgilde, het ganse weekeind feest.
 
114.    't Opwijks Leven (21 augustus 1991)
            Sint-Pietersgilde 450 jaar jong - Feestprogramma.
 
115.    De Asschenaar (25 augustus 1991)
            St.-Pietersgilde in volle feest.
 
116.    Het Volk (26 augustus 1991)
            De Koninklijke trots van Mazenzele.
 
117.    Het Laatste Nieuws (26 augustus 1991)
            Een gildekoning voor Mazenzele.
 
118.    Het Nieuwsblad (27 augustus 1991)
            Mazenzele viert 450 jaar gilde.
 
119.    Gazet van Antwerpen (28 augustus 1991)
            Sint-Pietersgildeviering was groot dorpsfeest.
 
120.    De Streekkrant (september 1991)
            De hoogdag van Mazel.
 
121.    Krant DE STEM West-Brabant (NL) (9 september 1991)
            Verscheidenheid in gilden op kringdag in Bergen-op-Zoom.
 
122.    Brabants Nieuwsblad (NL) (9 september 1991)
            Vorsten bestormen Bergen.
 
123.        Het Nieuwsblad
Mazenzele feest drie dagen.
 
124.        Het Volk
Grandioos gildefeest.
 
125.    De Opwijkenaar (november 1991)
            Sint-Pietersgilde Mazenzele... knappe 450-jarige viering.
 
126.        Het Volk (19 februari 1992)
            De Gildebraak van Mazenzele is als nieuw.
 
127.        Het Nieuwsblad (4 mei 1992)
            Mazenzele heeft nieuw tijdschrift.
 
128.    Gemeentekrant (2 juni 1992)
Na het jubileumjaar… met een gerestaureerde breuk en nieuwe trommels naar het gildefeest en de Koningsschieting.
 
129.        Het Nieuwsblad (6 juni 1992)
            Mazelse gildeschatten in topkonditie.
 
130.    Gazet van Antwerpen (10 juni 1992)
            Geslaagd gildefeest met gerestaureerde koningsbraak.
 
131.        Het Volk
            “Het vorstenpaar” te rijk.
 
132.    Het Nieuwsblad
            Gildebraak Mazenzele.
                       
133.    Het Nieuwsblad (23 juni 1992)
            Regen verstoort gewestelijk gildenfeest.
 
134.        Het Volk
Pierre Huybandt : Vijfde keer Mazenzeelse koning.
 
135.        De Streekkrant (25 juni 1992)
Koning boogschieten  (Pierre Huybandt).
 
136.        Het Nieuwsblad
Pierre Huybandt vijfde keer schutterskoning.
 
137.        Het Volk (17 maart 1993)
Gouw Brabant heeft eerste voordansers.
 
138.        De Heraut (april 1993)
Jan en Mariette… Welgemeend proficiat.
 
139.        Gazet van Antwerpen (7 april 1993)
Leren zorg dragen voor je patrimonium  (Gildencongres te Hoogstraten).
 
140.        Het Volk (29-30-31 mei 1993)
Mazenzele spant weerom de boog.
 
141.        Het Volk (2 juni 1993)
Wind kon de schutters in Mazenzele niet deren.
 
142.        Het Nieuwsblad (24 mei 1994)
François Vunckx na zes jaar opnieuw schutterskoning.
 
143.        Opwijk Leeft (juni 1994)
Gewestfeest Midden-Brabant te Mazenzele op 26 juni 1994.
 
144.        Het Nieuwsblad (29 juni 1994)
Gilde Humelgem schiet hoofdvogel af op gewestfeest te Mazenzele.
 
145.        Het Volk
Orde van de Papegaai voor drie Mazenzeelse gildeleden.
 
146.        De Heraut (2 maart 1995)
Gelezen in “Onze Knaap”
 
147.        Het Laatste Nieuws (7 juni 1995)
Nieuwe wip en nieuwe koning voor aloude Sint-Pietersgilde.
 
148.        Het Nieuwsblad (7 juni 1995)
Pierre Van de Velde wordt na urenlange strijd schutterskoning.
 
149.        Het Laatste Nieuws (12 juni 1995)
Brabants Gildefeest kleurt Werchter.
 
150.        Gazet van Antwerpen (11 september 1995)
Groot succes voor Zevende Monumentendag.
 
151.        Het Nieuwsblad (juli 1996)
Asbeek viert jubilerende reuzen.
 
152.        Het Nieuwsblad (29 juli 1996)
Veel en groot volk op jubileum in Asbeek.
 
153.        Het Nieuwsblad (3 september 1996)
Spektakel op Hopduvelfeesten.
 
154.        Het Nieuwsblad (30 mei 1996)
Sint-Pietersgilde heeft nieuwe koning (Johan Heremans).
 
155.        ’t Opwijks Leven (14 mei 1997)
Sinksen in Mazenzele : De Gilde viert !!!
 
156.        De Heraut (1 januari 1997)
Leden van de Sint-Pietersgilde Mazenzele klinken op de goede afloop.
 
157.        X
Celine Vermoesen gehuldigd.
158.        Het Nieuwsblad (10 februari 1997)
Gouden Orde van de Papegaai voor Celine Vermoesen.
 
159.        Het Nieuwsblad (20 mei 1997)
Jozef Van den Steen nieuwe schutterskoning.
 
160.        Het Nieuwsblad (2 juni 1998)
François De Smedt nieuwe schutterskoning.
 
161.        Het Nieuwsblad (25 mei 1999)
Pierre andermaal schutterskoning.
 
162.        Het Nieuwsblad (juni 2000)
Louis Vermeir koning.
 
163.        Het Nieuwsblad (21 mei 1999)
Schieten op de wip. Sint-Pietersgilde Mazenzele blijft bestaan.
 
164.        De Heraut (3 juni 1999)
Verslag van de processie 1998 via de bril van de St.-Pietersgilde.
 
165.        Het Nieuwsblad
Dries, molen en Mazelkouter beschermd in Mazenzele.
 
166.        ’t Opwijks Leven (januari 2000)
Het werd een onvergetelijke avond !
 
167.        Het Nieuwsblad (januari 2000)
Sint-Pietersgilde Mazenzele wint Egelprijs.
 
168.        ’t Opwijks Leven
Egelprijs voor Sint-Pietersgilde Mazenzele.
 
169.        Kerk en Leven
St.-Pietersgilde (Orde van de Papegaai – Rosine Jacobs).
 
170.        Het Nieuwsblad (3 juli 2000)
Slager Verdoodt stopt na 52 jaar. Geen pensen van Biekes meer.
 
171.        ’t Opwijks Leven (november 2000)
Heemkring Opwijk-Mazenzele – Heemkring Ascania Asse
Het Manuaal van Peeter Verhasselt (Het landelijke leven in de 16e eeuw).
 
172.    september 2004
“ Nu de Sint-Pietersgilde er is, zal onze vader Eugeen zeker voor zorgen dat de Hoppestoet zonder regenbui zijn rondgang kan maken ”, dixit Wilfried Van den Broeck.
Wat hij wel niet zei was dat het comité, om praktische redenen, in laatste instantie een ander startparcour had opgelegd voor de eerste 25 groepen. Vandaar onze verbijstering maar 10 groepen te hebben kunnen zien.
Maar niet getreurd, de sfeer was goed en onze 48 “man” sterke gedisciplineerde gilde marcheerden tussen de dichte drom door de straten van Asse, met op kop het “bijna” volledige trommelkorps. Mazel was daar … klein maar dapper.
Dapper was ook onze vaandeldrager; Stefaan moest immers zijn draagriem afgeven niettegenstaande de strakke wind. Maar nood breekt wet. En breken deed hij, de 42-jarige draagriem van onze Hopduvel. Ignace, Erik, Marleen, Anita en kinderen vochten tegen de robuste Hopduvel. Maar het symbool voor de stormwind moest inbinden. De “relikwie” van de Sint-Pietersgilde bleef heel !
Bij de apotheose op de Markt weergalmde het trommelgeroffel en het gildelied tussen het gejuich. Mazel blijft een prachtige groep om naar te kijken !
En om af te sluiten was, na het lange parcour (1 uur wachten en 2 uur stoet), een goeie frisse Duvel, of frisdrank voor onze jeugd, meer dan welkom.
Het bestuur had voor de nodige hoeveelheid drankbonnetjes gezorgd i.p.v. onze rekening te spijzen !  Verdiend ? Zeg dat wel !
 

   
 
 
 
 
 
 

Deze foto’s zijn gemaakt door Joris Desseyn.  Zie eveneens www.hopduvel.be