Kunstschatten


De kunstschatten
van de hand van Leo De Nil 1978


Wij spraken al van de braak of breuk, het waardigheidsteken van de Koning. Dit merkwaardig stuk bestaat uit een ketting in de vorm van het Gulden Vlies, waardoor het enigszins afwijkt van de traditionele breuk der andere Gilden. Onderaan hangt een papegaai, het zinnebeeld der Middeleeuwse schuttersgilden. In de opengespreide vleugels draagt hij het jaartal 1590. Dit alles rust op een zijden doek afgeboord met gouddraad, dat de vorm heeft van de ketting: een prachtige getuigenis van de Vlaamse Middeleeuwse lakenweverij.
De Gilde is eveneens eigenares van het Sint-Pietersaltaar en het St.-Pietersbeeld (1480) in de kerk. Naast een oud St.-Rochusbeeld uit de verdwenen kapel op de Dries, bezit zij een landsknechttrommel (1780) en de lans van de Kapitein (1810). Verder is er ons het bestaan van zes vlaggen bekend waarvan de Gilde er nog drie in haar bezit heeft. De oudste dateert van 1541. Zij is een standaardvlag en draagt het beeld van Sint-Pieter met daarenboven de woorden « St.-Peetersgulde ». Verder zien wij er het wapen van de toenmalige Heer van Asse, Jan IVDE Coutereau, naast dit van zijn echtgenote Marie d'Argenteau. Het derde schild is onherkenbaar. Het zou het wapen van het Land van Asse kunnen zijn, waartoe Mazel destijds behoorde
 

Geschiedenis > Kunstschatten