Tijdgenoten van Peeter Verhasselt


Tijdgenoten van Peeter Verhasselt


Het is volop renaissancetijd (1450 – 1600). Columbus heeft in 1492 Amerika ontdekt en de aardappelen meegebracht. Wat later worden er tomaten aangevoerd. De builenpest kwam in vlagen over de bevolking in Europa van 1542 tot 1560.  Daarbij stierf telkens tot 1/3 van de bevolking.
Zijn wereldlijke leiders
In onze streken was Karel V de baas van 1500 tot 1556, opgevolgd door zijn zoon Filips II. In Engeland regeerde Hendrik VIII en hij is ons voornamelijk bekend omdat hij zes keer trouwde. In Frankrijk was François I koning.
Andere beroemde tijdgenoten uit kunst en wetenschappen waren Erasmus, Michelangelo, Vesalius, Breugel, Plantijn, Mercator.
Behalve over Karel V is er weinig of niets over dit alles te lezen bij Peeter Verhasselt.
Zijn hoogste geestelijke leiders
Peeter Verhasselt heeft een overnameprijs moeten betalen voor zijn parochie te Mazenzele. Dat verbaast ons nu, in een tijd dat Mazenzele geen eigen pastoor meer heeft. Als we de handel en wandel van de toenmalige pausen nagaan is het verhandelen van kerkelijke ambten in die tijd een praktijk die nog als één van de minste kwalen kan beschouwd worden. Peeter Verhasselt vermeldt in zijn Manuaal niets over de hoogste kerkelijke leiders van die tijd.
Op het einde van de 15de eeuw en begin van de 16de eeuw was er geen sprake van scheiding van Kerk en Staat. De pausen waren veldheren, in oorlogen verwikkeld voor de uitbreiding van hun pauselijke staten.
Hierna volgt wat de Catholic Encyclopedia (een uitgave onder verantwoordelijkheid van katholieke Bisschoppen) vermeldt omtrent de procreativiteit van de toenmalige pausen.
Paus Innocentius VIII (1484-1492) had 2 kinderen.
Paus Alexander VI (1492 – 1503) had 4 kinderen.
Paus Julius II (1503-1513) had 3 kinderen.
Paus Paulus III (1534-1549) de grote baas van Peeter bij zijn aanstelling als pastoor van Mazenzele in 1538, had 4 kinderen.
De merkwaardigste van hen was Alexander VI.
Alexander VI werd geboren als Rodrigo Borgia, nabij Valencia in Spanje op 1 januari 1431 (het jaar dat de gemeenschap van Mazenzele haar opstalrecht op de Dries voor “Wettige Waerheyt” kreeg). Zijn moeder was de zuster van Paus Callixtus III. Hij is één van de rijkste mensen van zijn tijd geworden.
Op zijn 39 begon hij een relatie met de Romeinse Vanozza Catanei, de moeder van zijn 4 kinderen: Juan (°1474), Caesar (°1476), Lucrezia  (°1480) en Jofre (° 1482).
Caesar was de veldheer die de veldslagen leidde voor zijn vader en die door de tijdgenoot Nicolo Machiavelli (1469-1527) als voorbeeld werd gesteld van ideale prins. Machiavelli is de schrijver van “Il Principe” (de prins). De inhoud van het boek wordt vaak samengevat in de leuze: “het doel heiligt de middelen”.
Niet iedereen in de Rooms katholieke kerk was opgezet met dergelijke leiders. Het was de tijd van de reformisten Luther en Calvijn die hun buik vol hadden van het wereldlijke en liederlijke leven van de pausen van Rome. Luther en Calvijn aanvaardden de celibaatsverplichting niet en trouwden, maar preekten anderzijds de goddelijke deugden zoals in de Bijbel staat: geloof, hoop en liefde.
Ignatius van Loyola trad niet buiten de Kerk maar stichtte in 1540 de Societas Jesu, de Jezuiten, met hun eigen overste, de zwarte paus.
 

Geschiedenis > Tijdgenoten van Peeter Verhasselt